Bergþórugata 20, 101, Reykjavik andrymi@riseup.net

Samfélag í borgarbúskap // Community in urban farming

When:
12th February 2018 @ 20:00 – 22:00
2018-02-12T20:00:00+00:00
2018-02-12T22:00:00+00:00

***Íslenska að ofan/English below***
Borgarbúskapur í okkar samfélagi
12. febrúar 2018 kl 20.00 er boðað til fundar í Andrými á Bergþórugötu
20. Tilefnið er að auka vitund okkar á milli og út í ystu viðjar
samfélagsins um öll þau ræktunarverkefni sem eiga sér stað í Reykjavík
og víðar og síst minna á fólkið sem ræktar . Útbreitt er að tala um
borgarbúskap (e. urban farming) þar á vel við líka að tala um
landbúnað innan borgar. Þá erum við ekki einungis að tala um að fólk
geti haft það sem áhugamál að rækta í sínu nánasta umhverfi heldur
einnig að færa framleiðslu matvæla að einhverju magni inn í borgirnar.
Með þessu er sýnt hvað er mögulegt, en aukin meðvitund um þær
auðlindir sem veita okkur þjónustu er síður léttvægara. Ræktunarstarf
skapar lífvænlegri borgir en gæta þarf hagsmuna þeirra verkefna þegar
ýmis konar uppbygging ógnar tilverurétt þessara verkefna.
Þennan dag verður erindi um borgarbúskap á heimsvísu (e. urban
farming).Við munum líka athuga hvað er mikilvægt þegar hann skal garð
með vistrækt (e. permaculture) getum tekið sem dæmi Bergþórugötu 20.
Sigurður Unuson, borgarbóndi og formaður Seljagarðs mun kynna þetta
verkefni.
Tungumál: Erindið í dag getur verið á íslensku eða ensku eftir þörfum.
Aðgengi: Andrými var að flytja í nýtt hús sem er því miður ekki enn
aðgenglilegt fyrir hjólastóla.

Urban farming in our community
12th of february 2018, at 20.00 in Andrými Bergþórugata 20. The
purpose is to increase the awareness between us and to the outer rims
of society about different growing projects that exist within
Reykjavík and beyond and most importantly the people behind it. Urban
farming has become a popular term which is a form of agriculture
integrated in the cities. Not only do we speak about the hobby of
growing in their local community, but also to bring the production of
food to some extent into the city. By this we see what is possible,
increase the awareness about ecological resources that provide
services is a not less important. Vegetation growing cities become
livable cities, so it is essential to protect the interest of projects
when rapid development within the city threaten their right of
existence.
This day we will have a talk about urban farming worldwide. We will
also see explore important aspect of designing a garden with
permaculture, and as an example Bergþórugata 20. Sigurður Unuson,
urban farmer and chairman of Seljagarður urban farm will present this
talk
Language: The talk can be in Icelandic or English according to needs.
Accessibility: Andrými recently moved to a new house which is
lamentably not yet accessible for wheelchairs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code